INHOUDSBESCHRIJVING MODULE 1

In deze eerste Module van de Digitale Leer Omgeving van de STHEAN gaan we het fundament leggen waarop het huis van de evolutionair astrologische horoscoop duiding rust. (tijdens het lezen van deze tekst kun je de inhoudsopgave van deze Module open- en dichtvouwen in de rechterkolom)

De eerste stap is het definiëren van wat we bedoelen met Ziel, om vervolgens te kijken naar de relatie tussen Bron, Ziel en Ego. Dat gebeurt in Hoofdstuk 1, Les 1. In Les 2 wordt het verschil uitgelegd tussen een archetype in Jungiaanse zin en een astrologisch archetype, alsook het verschil tussen een archetype en een teken. Tenslotte wordt een begrip geintroduceerd  dat essentieel zal zijn in mijn benadering van de twaalf astrologische archetypen (EA): de Astrologische Ui.

Wanneer eenmaal duidelijk is wat bedoeld wordt met de Evolutie van het Bewustzijn, kunnen we gaan kijken naar de 12 Astrologische Archetypen. Dat gebeurt in Hoofdstuk 1, Les 3 t/m 14, waar we de 12 astrologische archetypen behandelen vanuit evolutionair standpunt, d.w.z. als de Bouwstenen, de Evolutie en de Totaliteit van het menselijk bewustzijn. Het onderlinge verband tussen de astrologische archetypen wordt verduidelijkt, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan hoe zeker archetype zowel een antwoord is op het voorgaande alsook voorbereiding op het daaropvolgende.

In Hoofdstuk 2 gaan we samen kijken naar de Pluto plaatsing, de zuidknoop van de Maan en de heer van de zuidknoop van de Maan naar huis en teken, het Pluto Polariteitspunt, de noordknoop van de Maan en de heer van de noordknoop naar huis en teken in de horoscoop van Charles, Prins van Wales.  Deze zes punten zijn de eerste zes stappen in het opzetten van wat in de EA  de Evolutionaire Asheet. Ze geven inzicht in de thema’s waar de ziel in een veelheid van levens mee bezig is geweest en dit leven mee binnenkomt, alsook in het soort levens dat de ziel gecreeerd heeft om die thema’s te verkennen.  Ook werpt de Evolutionaire As licht op wat de zielsintenties voor het huidige leven zijn en hoe die door de persoon uitgevoerd zouden kunnen worden. Alle verdere planeet plaatsingen in de horoscoop kunnen begrepen worden tegen de achtergrond van de Evolutionaire As.

In Hoofdstuk 3 gaan we dit opzetten van de Evolutionaire As oefenen in de horoscoop van Lance Armstrong.

In Hoofdstuk 4 gaan we kijken naar hoe planeten die vierkant op de maanskopen-as staan de beweging van de zuidknoop van de Maan naar de noordknoop van de Maan gehinderd hebben. Die planeten staan in de EA bekend als Skipped Step. We gebruiken hiervoor de horoscoop van Vincent Van Gogh. Eerst zetten we weer de Evolutionaire As op, precies zoals we dat in Hoofdstuk 2 & 3 gedaan hebben voor Prins Charles en Lance Armstrong, om daarna het evolutionaire struikelblok van Neptunus, Mars en Venus te begrijpen, niet alleen in de horoscoop maar vooral in het leven van Vincent. Hoe heeft dat eruit gezien?

In Hoofdstuk 5, tenslotte, wordt Uranus als trauma indicator belicht. Na een inleiding over hoe onverwerkt trauma reist van leven naar leven (met belangrijke literatuur verwijzingen voor verdere studie) nemen we de Uranus plaatsing in de drie besproken horoscopen onder de loep: 1. Charles, Prins van Wales 2. Lance Armstrong 3. Vincent Van Gogh. Veel aandacht wordt besteed aan hoe je je bevindingen rondom Uranus kunt inpassen in het geheel van de Evolutionaire As. Wat je therapeutisch kunt met deze informatie komt niet aan de orde in deze eerste Module. Dat gebeurt verderop in de opleiding. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een vergelijking van Vincent´s Van Gogh´s Uranus 11e huis Stier en Toon Hermans´ Uranus 2e huis Waterman.

Na deze vijf hoofdstukken – met een totaal van 26 video lessen, 26 Online Toetsen, Online opdrachten in voorbereiding op de groepslessen, en 15 uur Zoom groepsles – heb je een basiskennis van de evolutionaire astrologieen ben je in staat iets te zeggen over waar de ziel vandaan komt, waar zij naar toe wil, hoe dat er in vorige levens heeft uitgezien en hoe de ziel in dit leven omstandigheden creëert, waaronder begrepen het heropvoeren van onverwerkt trauma, zodat ze verder kan op haar evolutionaire pad.

Huizensysteem: Porphyry, Ware Knoop, Parallax Maancorrectie. Gebruikte software in alle horoscopen: Solar Fire

Zoom Groepslessen met leraar en medestudenten voor deze module: maximaal 5 x 3 = 15 uur. Deze uren kun je verdelen zoals je wilt: je kunt bijvoorbeeld op maandag 25 februari besluiten 1,5 uur te doen , op maandag 12 maart 3 uur, op woensdag 27 maart weer 3 uur, op donderdag 11 april 1,5 uur, etc. M.a.w.: je kunt de 15 uur spreiden zoals je wilt. Dit is gedaan omdat je de ene keer meer vragen zult hebben dan de andere. Op deze manier heb bepaal je zelf je studietempo. Zoals je in het Lesrooster (onder de menu kop Zoom Lessen) ziet, lopen de lessen t/m vrijdag 13 december. (in 2020 begint daarna weer een nieuwe cyclus)

Course Information

Difficulty: Beginner

Course Instructor

Author

Module 1

375.00

Basispakket:

  • 26 Online video lessen
  • 26 Online Toetsen
  • Online Opdrachten
  • 5 x 3=15 uur Zoom Les

Module 1 plus 2 x privéles (2×1,5=3 uur)

475.00

Basispakket + 3 uur privéles

 

 

Module 1 plus 3 x privéles (3×1,5= 4,5 uur)

525.00

Basispakket + 4,5 uur privéles

 

 

Module 1 plus 4 x privéles (4×1,5= 6 uur)

575.00

Basispakket + 6 uur privéles

 

 

Hoofdstuk 1: Basis Principes

Hoofdstuk 2: het Opzetten van de Evolutionaire As

Hoofdstuk 3: het Oefenen van de Evolutionaire As

Hoofdstuk 4: Skipped Steps

Hoofdstuk 5: Uranus als Trauma Indicator